Tuesday, 25 June 2013

Nu poţi sta de vorbă cu timpul

Limbile ceasului gustau tactitos din timp. Un ceas atât îi mai trebuia. Zâmbi. Un ceas, o oră, sau un ceas care să arate ora vorbindu-ţi de timp cu cele două limbi? Nu poţi sta de vorbă cu timpul. Nu-i place să stea la taclale. Monologhează. Singurul lucru înţelept de făcut e să nu te mai gândeşti la el şi să nu-ţi pese. Să te îndrăgosteşti în cel mai absurd mod, ca şi când n-ar exista moarte şi viaţa s-ar ţine peste tot după tine cu o mie de braţe oferindu-ţi ceasuri de toate felurile: ceasuri de buzunar – libere, desprinse din cotidian, hoinărind; de mână – sigure, mereu la îndemână; de masă – pline de certitudini; de perete –  echilibrate; ceasuri-medalion – daruri proaspete ticăind în dreptul inimii, îndemnându-ne să descoperim dragostea iubind ca şi cum până la noi n-ar mai fi iubit nimeni, niciodată. Iraţional, miraculos, neaşteptat, incontrolabil, clipă de clipă, ceas de ceas...
m & M – O iubire ciudată, SP ©
Imagine: Rosie Hardy